برنامه کنسرت ها

ردیف

تاریخ

ساعت شروع

گروه موسیقی

۱

۱۰/۱/۹۹

۲۱

روزبه بمانی

۲

۱۱/۱/۹۹

۲۱

گروه استاداسداللهی

۳

۱۲/۱/۹۹

۲۰

رضا صادقی

۴

۱۲/۱/۹۹

۲۱

رضا یزدانی

۵

۱۳/۱/۹۹

۲۰:۳۰

فرزاد فرخ

۶

۱۳/۱/۹۹

۲۱

رحیم شهریاری

۷

۱۴/۱/۹۹

۲۱

حمید عسکری

۸

۱۵/۱/۹۹

۲۱

گروه گیل و آمارد (ناصر وحدتی)

۹

۱۶/۱/۹۹

۲۱

مهدی یغمایی

۱۰

۱۷/۱/۹۹

۲۱

گروه ژوانا(سعدالله نصیری)

۱۱

۱۸/۱/۹۹

۲۱

حمید حامی

۱۲

۱۹/۱/۹۹

۲۱

سینا سرلک

۱۳

۲۰/۱/۹۹

۲۱

گروه رستاک

۱۴

۲۱/۱/۹۹

۲۱

علی زند وکیلی

۱۵

۲۲/۱/۹۹

۲۱

گروه لیان

۱۶

۲۴/۱/۹۹

۲۰

کوروش بیژنی

۱۷

۲۵/۱/۹۹

۲۱

علیرضا قرایی منش

۱۸

۲۹/۱/۹۹

۲۱
پرواز همای
۱۹

۳۰/۱/۹۹

۲۱
کیوان ساکت و وحید تاج

ردیف

تاریخ

ساعت شروع

گروه موسیقی

۱

۱۰/۱/۹۹

۲۱

روزبه بمانی

۲

۱۱/۱/۹۹

۲۱

گروه استاداسداللهی

۳

۱۲/۱/۹۹

۲۰

رضا صادقی

۴

۱۲/۱/۹۹

۲۱

رضا یزدانی

۵

۱۳/۱/۹۹

۲۰:۳۰

فرزاد فرخ

۶

۱۳/۱/۹۹

۲۱

رحیم شهریاری

۷

۱۴/۱/۹۹

۲۱

حمید عسکری

۸

۱۵/۱/۹۹

۲۱

گروه گیل و آمارد (ناصر وحدتی)

۹

۱۶/۱/۹۹

۲۱

مهدی یغمایی

۱۰

۱۷/۱/۹۹

۲۱

گروه ژوانا(سعدالله نصیری)

۱۱

۱۸/۱/۹۹

۲۱

حمید حامی

۱۲

۱۹/۱/۹۹

۲۱

سینا سرلک

۱۳

۲۰/۱/۹۹

۲۱

گروه رستاک

۱۴

۲۱/۱/۹۹

۲۱

علی زند وکیلی

۱۵

۲۲/۱/۹۹

۲۱

گروه لیان

۱۶

۲۴/۱/۹۹

۲۰

کوروش بیژنی

۱۷

۲۵/۱/۹۹

۲۱

علیرضا قرایی منش

۱۸

۲۹/۱/۹۹

۲۱
پرواز همای
۱۹

۳۰/۱/۹۹

۲۱
کیوان ساکت و وحید تاج
تمامی حقوق برای لایو استیج محفوظ است 1397 - 1400 | Livestage by Livestage